โรงเรียนเทศบาล ๑ ( วิทยานารี) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนเทศบาล ๑ ( วิทยานารี) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนเทศบาล ๑ ( วิทยานารี) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์